Naar de hoofdinhoud
Stel product varianten in

Varianten van producten groeperen, hoe zit dat?

Anniek Veltman avatar
Geschreven door Anniek Veltman
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Door product varianten in te stellen in je catalogus weet Aiden meer over je producten en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om voor Impact analytics betere inzichten te tonen.

En als je productfeed bestaat uit zowel het configurabele product als simpele producten kun je met behulp van Group variants of products in Matching > Settings ervoor zorgen dat je advies niet alleen uit vergelijkbare producten bestaat.

Je kan de kleurvarianten van een product ook tonen in het advies. Hierdoor ziet de gebruiker op de adviespagina dat het product ook in andere kleuren verkrijgbaar is. Deze functionaliteit activeer je met Show available variants on advised products in Matching > Settings.

In een Google Shopping Feed

In je Google Shopping Feed kun je het item_group_id veld meesturen voor elk product. In dit veld kan je dan een waarde stoppen waarmee je groepen producten aan elkaar koppelt. Een voorbeeld: je hebt 10x hetzelfde product in je catalogus maar deze varieert op maat en kleur van elkaar. Door deze dezelfde waarde te geven, bijvoorbeeld "1", in het item_group_id veld weet Aiden dat deze producten varianten zijn van elkaar.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe twee varianten van hetzelfde product er in je feed uitzien:

<item>
<title>Aiden running shoes</title>
<link>https://aiden.cx/product-1</link>
<description>Product description</description>
<g:item_group_id>1</g:item_group_id>
<g:id>1</g:id>
<size>42</size>
...
</item>
<item>
<title>Aiden running shoes</title>
<link>https://aiden.cx/product-2</link>
<description>Product description</description>
<g:item_group_id>1</g:item_group_id>
<g:id>2</g:id>
<size>44</size>
...
</item>

Meer informatie hoe dit veld werkt kun je hier vinden.

In een CSV

Als je werkt met een CSV kan je een kolom toevoegen die exact als volgt genaamd moet zijn: item_group_id

Producten die dezelfde waarde in deze kolom hebben worden gezien als varianten van elkaar. Een voorbeeld: je hebt 10x hetzelfde product in je catalogus maar deze varieert op maat en kleur van elkaar. Door deze dezelfde waarde te geven, bijvoorbeeld "1", worden deze gezien als varianten.

Was dit een antwoord op uw vraag?